Dreamland Festival

1,459 likes

www.dream-land.co.il

DreamLand FESTIVAL - Use you nonsense

שמש גדולה וחמה מאירה לנו את השביל הלבן, מתחמקת מהצל ומזכירה לך שהטבע הוא בית והמוזיקה קוראת לך.
שעות אני מחכה שהדקה הזאת תעבור, השקט הזה שמתחבא בצלילים, השובע הזה שלא דיכא את התיאבון.

פסטיבל ה-DreamLand צועק לך בלחש
"!USE YOUR NONSENSE"


http://www.dream-land.co.il

https://www.facebook.com/DreamLandiL/

דרך משה דיין 1, חיפה, Israel