InDnegev

18,207 likes

מפריחים את הדממה

“In D Negev "
הוא אירוע הבא לחגוג, לתמוך, לייסד ולמסד את
החיבור ההכרחי למוזיקה ותרבות עצמאית בכלל, ובנגב בפרט. בכל מה שקשור ליצירה מקורית ושונה, בדומה לתחומי חיים אחרים, דרום הארץ נותר בצל ונזנח בשולי הדרך, ובצל מלחמות קיום יומיומיות. ככזה, החיבור למוזיקה אלטרנטיבית מקורית, לא מתפשרת וכנה הוא טבעי ומתבקש. מעבר לחגיגה וההנאה, האירוע מכוון למספר מטרות חשובות. איחוד בין משפחות ואמנים שונים, מסצינות מוזיקליות שונות ומגוונות על מנת ליצור משפחה אחת חזקה שקולה יישמע מהמדבר והלאה. זו הזדמנות אדירה ליצירת שותפויות אומנותיות מסקרנות, וכמובן ליצירת חשיפה וקשר מכונן לעתיד בין תרבות ייחודית לקהל שבדרך כלל לא זוכה אליה.

קורא לחבר את הזרם, לצעוק חזק “In D Negev " ולהפריח את השממה התרבותית.

בארבע שנותיו הצליח לעורר פסטיבל אינדינגב הדים רמים בקרב אמנים, יוצרים, וקהל אשר כל רצונו הוא לצרוך תרבות, אמנות ומוסיקה בצורה בלתי אמצעית, ישירה וכנה, ללא מתווכים וללא מחסומים , בצורה שהיא יותר מכל, אנושית.

אינדינגב הוא יוזמה ושליחות המתייצבת בחוזקה כעמוד התווך המרכזי של סצינת הפסטיבלים והאירועים העצמאיים בישראל, אירוע שבבסיסו יצירת קהילה גדולה, מאוחדת וחזקה למען העצמת כוחה של האמנות העצמאית ככלי שווה כוח לשינוי ממסדי.
כחוד החנית של יוזמה זו, פסטיבל "In D Negev" פותח שעריו לקהל הרחב להשפיע על תחומי התוכן והיצירה שבו. כאזור חסר מחיצות, מסכות או מחסומים טבעיים, הדרום מאפיין את ליבה של היצירה העצמאית.

הפסטיבל חרט על דגלו מיומו הראשון לקדם יצירה אמנותית שונה, מקורית, חשופה ופריפריאלית לזרם המרכזי הרדום ובכך לרכז קהל מאמינים חדש בשטח מרהיב, ליצור עולם של חופש אמנות ומוזיקה משוחררת על רקע המדבר ולהוות שוליים רק לדממה.

http://www.indnegev.co.il

https://www.facebook.com/InDnegev/

גבולות, Kibbutz Gvulot, Israel